Pliki

Streszczenie

TYTUŁ
(w języku polskim)

Imię i nazwisko1*, Imię i nazwisko2

1,2 pełna afiliacja – Zakład/Katedra, Wydział, Uniwerystet, adres
* autor korespondencyjny (przy afiliacji wymagany adres e-mail)

Słowa kluczowe: 3 do 5 słów kluczowych oddzielonych przecinkami

 

Streszczenie powinno składać się z następujących części:

a. Wstęp – maksymalnie 500 znaków
b. Cel badań – maksymalnie 200 znaków
c. Materiały i metody – maksymalnie 500 znaków
d. Wyniki – maksymalnie 500 znaków
e. Podsumowanie – maksymalnie 400 znaków