Interdyscyplinarność konferencji

Na konferencji będzie można zaprezentować prace naukowo-badawcze, a także prace przeglądowe, dotyczące nowych narkotyków („dopalaczy"), odnoszące się do jednego z wymienionych poniżej aspektów ich używania:

  • klinicznego
  • farmakologicznego
  • psychologiczno-społecznego
  • chemicznego
  • prawnego
Specjalizacji i interdyscyplinarności nie powinno się stawiać na jednej szali. Specjalizacja dotyczy bowiem poziomu jednostki, a interdyscyplinarność – poziomu zespołu. Sukces najbardziej innowacyjnych światowych firm wziął się z tego, że potrafiły one pod jednym dachem zebrać specjalistów z różnych dziedzin, zdolnych do wzajemnej współpracy, interakcji, wymiany myśli. To za sprawą tak rozumianej interdyscyplinarności powstają współcześnie najbardziej zaawansowane technologicznie, przełomowe produkty i usługi.

Prof. Piotr Moncarz
Consulting Professor
Uniwersytet w Stanfordzie